Hem

Stödföreningen för asylsökande rf  (Tutu) är en förening som uppstått från medborgaraktivism. Föreningens syfte är att erbjuda mångsidigt stöd för asylsökande som anländer till Finland.

Tutu strävar till att bidra till ett mer rättvist samhälle genom att aktivt försöka påverka asylsökandes möjligheter till stöd.   

Tutu:s verksamhet består blanda annat av:

  • professionellt påverkansarbete exemplevis  ställningstaganden
  • Osaksi-projektet erbjuder professionellt stöd exempelvis uppgörande av olika ansökningar 
  • olika typer av frivilligarbete såsom insamling av vinterkläder

Välkommen med!