Bli medlem

I Tutu kan du som medlem stödja integration av asylsökande samt bidra till positiva möten människor emellan med olika kulturella bakgrunder.

Om du vill bli medlem, fyll i ansökningsformuläret nedan eller mejla oss på tutu@turvapaikanhakijoidentuki.fi Efter att du skickat in din ansökan kommer vi att kontakta dig via e-post.

Medlemsavgiften är:
0 € för tidigare och nuvarande asylsökande
10 € för studernade, pensionärer och arbetslösa
20 € för anställda
50 € för organisationer och stödjande medlemmar
200 € för livstidsmedlemskap