نامه سرگشاده به وزیر امور داخله ماریا اوهیسالو، روسای بخش مهاجرت وزارت کشور، و پولیس مهاجرت.

 
  برنامه دولت تعهد به رسیدگی، موضوع افزایش  بدون مدرک شدن را می کند. 
برنامه دولت متعهد به آسانتر نمودن دریافت مجوز اقامت/رسمی نمودن اقامت/ تایید هویت می باشد. این هدف مهم است،  همانطوری که مطالعات تحقیقاتی متعدد و گزارش های مختلف فعالان مدنی نشان دهنده مشکلات ها در سال هی اخیر در این راستا می باشند. در عمل هدف مطرح، در برنامه دولت به سختی پیشرفت داشته است و پولیس هم  آمادگی رد مرز به افغانستان را دارد. رد مرز اشخاص  که  سال ها در فنلند ساکن اند و در این جامعه وقف نموده اند. 
 
آمادگی رد مرز به افغانستان  جنگ زده را  توقف دهید.
اوضاع  کنونی افغانستان در حال خراب شدن است، ناآرامی ها در کابل به طور مداوم افزایش یافته است. (استدلال بیشتر در مورد اینکه چرا فنلند باید اخراج به افغانستان را پایان دهد). 
به اشخاص که در فنلند برای مدتی زیاد زندگی کرده اند، اجازه رسمی نمودن حالت اقامت داده شود. 
خیلی ها که در فنلند برای سال ها ساکن بوده اند، در معرض تهدید رد مرز قرار گرفته اند. این امر مرتبط به شهروندان افغانستان و هم به سایر کشور ها می شود. این افراد شمولی افرادی اند، که در جامعه جا گرفته اند، زبان فنلندی را یادگرفته اند، استخدام شده اند و تشکیل خانواده داده اند. این در تناقض آشکار با اهداف ذکر شده در برنامه دولت است (جلوگیری بی اسنادی، اقامت کاری برای افرادی که به عنوان پناهجو در فنلند آمده اند، ارزیابی نقص در روند درخواست الحاق خانواده). (استدلال بیشتر در مورد مشکلات به ویژه در مورد افراد که به عنوان پناهجو ها  در سال ۱۶ -۲۰۱۵ وارد فنلند شده اند، چندین تحقیقات مهم، عدم اقدام مشخص در این راستا را محکوم می‌کند). 
زمینه رسمی نمودن اقامت در فنلند، برای اشخاص که دسترسی به پاسپورت ندارند، مهیا شود. 
درخواست دریافت اقامت های (تحصیلی، کاری، الحاق خانوادگی) نیاز به پاسپورت دارد، اما همه افراد، پاسپورت ندارند/نمی توانند پاسپورت بیگیرند، مثلاً افغان ها و یا هم ایرانی ها و سومالی ها. دلایل زیادی وجود دارد که چرا یک فرد نمی تواند درخواست برای پاسپورت بدهد (سفارت خانه ها در بیرون از فنلند، پناهجو ها قادر به سفر به بیرون از فنلند نیستند، و پاندیمی کرونا). بسیاری از این مشکلات حل شدنی و بسیاری ها می‌توانند مجوز اقامت دریافت کنند اگر اداره مهاجرت گذرنامه بیگانگان (Alien’s Passport) به این‌ افراد بدهد. با این‌ حال اداره مهاجرت به ندرت گذرنامه بیگانگان (Alien’s Passport) را صادر می‌کند. (به دلیل تغییر قانون‌ در سال ۲۰۱۵) همچنین تغییرات در قانون، دریافت اقامت موقت و گذرنامه بیگانگان (Alien’s Passport) که معمولاً با هم صدور می شد را نا ممکن کرده است. 
پنج پیشنهاد برای تسهیل/ حل مسئله بی اسنادی 
روند فعلی زندگی پناهجویان را هدر می دهد و عملاً اشتراک در جامعه را برای پناهجویان نا ممکن ساخته است. روند فعلی پناهجویان را در دامنه استمثار در فنلند روبرو می کند‌. این مربوط به پناهجویان می شود که درخواست پناهندگی شان با معیار های درست بررسی نه شده است و دریافت مجوز اقامت های دیگر هم برای آنها محدود شده است. اگر تا هنوز اراده ای برای اصلاح اوضاع در این دولت وجود دارد، ما نیاز به تطبیق روش حقوق بشرانه و همچنین نیاز به اصلاحات قانونی داریم. 
بر این اساس ما خواستار این هستیم که : 
۱. پولیس رد مرز به افغانستان را توقف دهد.
۲. اداره مهاجرت فوراً روالی را که در سال ۲۰۲۰عملی کرده بود را از سر بیگیرد، روال صدور پاسپورت بیگانگان (Alien’s Passport) بخاطر پاندیمی کرونا.
۳. رفع نیاز ها برای توضیح پاسپورت بیگانگان (Alien’s Passport) برای افراد که شرایط دریافت مجوز های مختلف را دارند اما دسترسی به پاسپورت ندارند. باید پیش نویسی تهیه شود تا این امکان فراهم شود.
۴. روابط یک فرد به فنلند که در طول زمان توسعه یافته است (تحصیل، شغل، خانواده، و سایر روابط شخصی) در تصمیم گیری درخواست اجازه اقامت وی در نظر گرفته شود.
۵. یش نویس قانونی که دریافت مجوز اقامت های دیگر را برای اشخاص که بعنوان پناهنده قبول نشده اند را امکان پذیر/آسان‌تر کند و مطابق با برنامه دولت باشد.
امضا کننده این خواسته ها انجمن و موسسه های ذیل می‌باشد:
Turvapaikanhakijoiden tuki ry
Osaksi-hanke
Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry
Pakolaisten puolesta ry
Stop Deportations -liike
Turun Valkonauha ry/ Kaikkien naisten talo
Vapaa liikkuvuus -verkosto
We see you ry